ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

Rodders ຂວດແກ້ວເສັ້ນໃຍ, ປະເພດ Dispenser