ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ເສັ້ນໄຍແກ້ວ Duct Rodder, ປະເພດລໍ້