ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

PLC Splitter, ໂມດູນ Mini, ເສັ້ນໄຍເປົ່າ, ບໍ່ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່